torsdag 24 augusti 2017

London? Islamic Republic of Tower Hamlets

Det är många år sedan som det hette Londonistan om London. Rent av så länge sedan att det kändes mossigt. Men jag tror att vi får återta begreppet. Se här på de nya volontärpoliser (Volunteer Police Cadetssom ska patrullera Tower Hamlets. Ett specialfall? Ett undantag? Alls icke, bara ett exempel på vad framtiden bär i sitt sköte. Tower Hamlets är alltså en stadsdel i London. Den är känd för sina islamister, sina extrema imamer, moskéer och sina könsseparerade simhallar och annat. Tower Hamlet kanske är spjutspetsen för liknande "reformer" i Europa.


***
Gårdagens nummer av Charlie Hebdo
Efter varje terrordåd talas det om muslimer som "radikaliserats". Uttrycket har blivit som en våt handduk och en ursäkt. Men det duger inte. Man måste förstå att islam som sådan är "radikal". Det går lika bra att motsäga uttalandet om islams soldater som "extremister" på detta sätt, ty islam är i alla avseenden en extrem religion. Vad innebär det? Det innebär bland annat att den skrifttrogne har fått tillstånd att mörda varje icke-muslim, det vill säga "otrogna". Det är beteckningen på mig. Jag är otrogen. Om jag varit en troende kristen, jude eller hindu hade jag också varit otrogen. Jag är varken det ena eller det andra. Men ändå är det inte det värsta. Det värsta inom islam är en avfälling, en apostat.

***

Dagens PK-statement kommer från Tyskland. En stormarknad försöker lära besökarna hur eländigt allt hade varit utan "mångfald" och "utlänningar". Tämligen tråkigt, säger butiken och visar bilder på hur tomma butikshyllorna skulle vara. 


Alternativ för Tyskland, AfD, tycker inte att kampanjen är särskilt förnuftig. Den är, säger de, "helt galen". Inte heller det förklaras eller fördjupas. Mer kan man läsa i Independent.

onsdag 23 augusti 2017

Omöjligheterna inför den annalkande katastrofen

Foto: Astrid Nydahl
Vem väljer min framtid? Drabbad av illusioner svarar jag förstås att det är jag själv. Men befriad från illusioner försöker jag varken lura mig själv eller andra. Min framtid väljs förstås av maktens män och kvinnor. Över deras beslut har jag inte minsta inflytande. 

Demokratiritualerna  är blott fäktande med armarna och pedagogiska övningar (som ofta får mig att återkoppla till demokratur-begreppet, eftersom de endast är formaliteter utan minsta anknytning till den politiska och ideologiproducerande överbyggnad som uttrycks i samtliga media-typer). Inte en enda papperslapp i en enda vallokal kommer att överensstämma med de framtidsdrömmar jag eventuellt odlar. Inte en enda. Men är då inte den parlamentariska demokratin bättre än andra styrelseskick? Vi är övertygade om det, endast för att vi idag inte känner "något bättre". Brukar det heta. 

Historien har plöjt fram över planeten utan att man i några som helst skeden hade kunskap om det som kunde vara bättre. Andra faktorer bestämde förändringarna, vilka de skulle bli och när de skulle inträda.

Jag diskuterar med en vän och vi är överens om att när det denna gång går åt skogen så är det i mycket hög grad av samma skäl som förra gången. Det andra "världskriget" var intimt förknippat med samtliga de faktorer som kunde beskrivas som "går åt skogen"; de sociala sammanbrotten, den omfattande vågen av judehat som ledde till de hitleristiska massmorden och de industriellt konstruerade anstalter där förintelsen genomfördes, statskupper som kallades "revolutioner" och drev fram sina arbetsläger, fängelsearkipelager, massmord och fördrivningar, striderna om marknaderna och råvarorna i kolonierna. Man kunde förstås ha gjort långa listor över enskildheterna i den katastrofen (liksom man kunde göra det i den annalkande).

Vad är det vi skådar varje vaken dag? På vilket sätt skulle det skilja sig från inledningen till den förra stora katastrofen? Nej, jag väljer inte min framtid. Det finns bara två sätt att ens förhålla sig till den: antingen flyr man sam- och framtid rent fysiskt eller så gömmer man sig i en inre exil. Det har ingenting med påverkan eller inflytande att göra.


tisdag 22 augusti 2017

Ett ovanligt råd att bära med sig, just idag, just nu


Skriv om stunderna
då vänskapens gångbroar
verkar hållfastare
än förtvivlan

Adam Zagajewski, ur Törst
i översättning av Anders Bodegård

Pascal Bruckner om terrorn och islamismen

Jag lade en röd ros under barnbarns-stenarna på min son Tobias grav i söndags. Foto: Astrid Nydahl
Nedan några fragment ur Eugénie Bastié samtal med Pascal Bruckner, publicerat fredagen den 18 augusti i Le Figaro som jag översatt via danskan.

Le Figaro: Vad tänker ni om attentaten i Katalonien?

Pascal Bruckner: De har en uppfordrande effekt, det fasansfulla upprepar sig i det oändliga. Men samtidigt är vi alltid överraskade över att spådomen så exakt blir verklighet (…) Jihadisternas uppgift är att ge oss en påminnelse. Varje vecka finns det en plats i världen som drabbas.

Europa är paralyserat, vill helst glömma, och det lyckas nästan alltid efter några få dagar. Mindre än ett dygn efter att röken har lagt sig står terrorn inte längre överst på dagsordningen.

Ingen är immun. Bilden som framkallas hos mig, är densamma som i Pesten av Camus: en plåga sänker sig över en oskyldig stad. Det finns inte längre några sorglösa öar i Europa (…) arenan för jihadisternas kamp har nått full utbredning.

I just Barcelona kunde man för en tid sedan höra aktivister ropa ”Tourists go home, refugees welcome!”. De får som de vill. Tillströmningen av turister kommer att avta.

Le Figaro: Upphäver internationaliseringen av jihad sociala och ekonomiska förhållanden som orsaker till radikaliseringen?

Pascal Bruckner: När man underlåter att sätta fingret på religionen som orsak till terrorismen, går man vilse i en rad dimmiga förklaringar, som kolonialismen, förödmjukelsen av araber och muslimer, global uppvärmning och konflikten mellan Israel och palestinerna.

En rad kommentatorer pekar på att Europa hjälplöst är både vittne till, arena och offer för en intern strid i islam.

Vi måste sätta namn på saker. Vi står inför en intern sjukdom inom islam. Denna religion producerar hela tiden generationer av krigare, som är redo att offra livet för att hedra Gud. Allahu akbar har blivit ett dödsrop.


måndag 21 augusti 2017

Carl-Göran Ekerwald: Om bildning. Tio dagböckers vittnesbörd (Karneval förlag)


Vi talar ofta om bildningens förfall. Skolans haveri och kunskapernas devalvering.

Vill vi snegla på begreppet bildning ur en annorlunda synvinkel kan vi gå till Carl-Göran Ekerwald. I sitt långa författarskap har han vidrört ämnet många gånger, i den nya boken står själva bildningsbegreppet i centrum. Han läser tio dagböcker och ser hur "bildade" författarna var och vad det var för sorts bildning de bar med sig genom sina liv.

De tio är Céline, Goethe, Sara Lidman, Evelyn Waugh, Madame Guyon, Sibelius, Sigrid Kahle, Tolstoj, Vilhelm Ekelund, Olav Hauge. 

Ekerwald söker i dagboksläsningen det autentiska, det som inte korrigerats för publik i efterhand. Han menar att bildningsvägarna har med själen att göra. Mer än med bokläsning, boklig bildning. Han instämmer i Sibelius påstående att "självstudium och självtukt" är det centrala. Men han säger redan i bokens inledning: "Bildning - det handlar om vilka bilder vi har av oss själva och vilka bilder vi får av de 'andra'." 

Egot måste befinna sig i dialog med själen.

I läsandet av dessa tio människors dagböcker närmar vi oss hela tiden kärnan i deras personlighet och bildning. Ekerwald är mer intresserad av självtuktandet än av den ytliga, sociala framgången. Han bryr sig lika lite om det offentligt goda som han lovsjunger motståndet som livshållning (där får han stöd både av sina tre år tillsammans med Sigrid Kahle som av hennes dagböcker). Men så skriver hon också om Ekerwald "Denna tvillingsjäl... han är lika misslyckad som jag".

Essän om Sara Lidman är kanske bokens mest överraskande och minnesvärda. Här visar han upp författaren som i lika hög grad blev känd som den sociala/politiska aktivisten (Sydafrika, Vietnam, trädkramandet). Att hon dessutom var en djupt religiös människa har ju varit tydligt i hennes romaner. I dagboken hittar Ekerwald just det han resonerar kring hos de övriga, självtuktan, och när Lidman håller räfst och rättarting mot sig själv säger han: "Enligt min uppfattning om begreppet 'bildning' står vi här inför ett viktigt kriterium. Det handlar om en förmåga att distansera sig från det personliga och ett kort ögonblick betrakta sig som representant för mänskligheten och värdera ens ställning."

Ekerwald klargör vid flera olika tillfällen i boken att det är erfarenheten som upplyser en, därmed sagt att bildning kan vara en medfödd gåva men att den blir ett brukbart verktyg först när erfarenheten utvecklat och förfinat den. Om man har en längtan efter prövande och klargörande texter i samtidssumpen ska man inte tveka. Som alltid är Ekerwald mer läsvärd än det mesta som året runt spolas ut genom marknadens avloppsrör till de presumtiva "konsumenterna". Ekerwald, lika lite som föremålen för hans studier, konsumerar man inte. Tack och lov för det.

***

Om andra Ekerwaldböcker här i bloggen:

Hans bok om Céline här.
Det stora självporträttet. Om Hauge.
Om Ekelund.


söndag 20 augusti 2017

Vad är det vi inte vet om den tredje totalitarismen?

Foto: Astrid Nydahl
Vad är det vi inte vet? Vilka brister har våra kunskaper?

Vi talade om 1933. Våra föräldrar var förvisso bara barn och kunde inte annat än leva varje dag som den kom. Pappa åtta år och mamma tre. Men deras föräldrar? När de dukade till middag eller satt vid radion om kvällen, ägnade de någon uppmärksamhet åt vad som sades om händelseutvecklingen i Tyskland? Vad sa man om man kommenterade det man hörde.

Det är kanske en illusion att tro att det fanns några djupare insikter om vad Hitlers internationella entré innebar. Däremot vet vi att det mot slutet av kriget var annorlunda, t.ex. det faktum att pappa var med och tog emot de vita bussarna i Malmö. Han var då tjugo år och hade värnplikten bakom sig. Utanför Helsingborg låg de i sina värn och såg vad som hände på andra sidan Sundet. Kunde tyskarna tänkas komma över på skånsk sida?

Idag är situationen radikalt annorlunda. Den som påstår sig inget veta är antingen obegåvad eller en lögnare. All information om den tredje totalitarismen (de två första brukar traditionellt vara fascismen och kommunismen); islamismen, finns tillgänglig nästan dagligen i etermedierna. Litteraturen om den är omfattande, också på svenska språket. Nätet är i det närmaste överbefolkat av informatörer som med bloggar och hemsidor lär oss det grundläggande.

Alltså måste frågan ställas: vad är det vi inte vet? Och följdfrågan både privat och offentligt blir: om vi vet, varför handlar vi inte?

lördag 19 augusti 2017

Terrorism? Å nej, det är väl inte...

Foto: Astrid Nydahl
Det satt långt inne men nu utreds det som ett terrordåd. Det var nog bara myndighetsfolk som trodde något annat. Vi andra har lärt oss islamismens och jihadismens kännetecken och har inga svårigheter identifiera dess mordmaskin. Lägg således Åbo till de senaste dygnens blodiga attacker. 

Det hann bara gå en natt så kom nästa knivattack. I den ryska staden Surgut. "Motiv okänt" som det brukar heta.

Vill också rekommendera er att läsa Ann Heberleins mästerliga stycke om den absurda tv-teatern i de godas rike. Skrattet fastnar, det kan jag försäkra!